Մենյու Մենյու
  • Որոնել Որոնել
  • Ցանկալի Ցանկալի
  • Զամբյուղ Զամբյուղ

Առաքում

Առաքում

Առաքում աշխարհով մեկ.

Ձեզ ենք առաջարկում աշխարհով մեկ առաքում՝ երրորդ կողմ հանդիսացող մատակարարի միջոցով, որը պատասխանատու կլինի արվեստի գործերի առաքման համար: Առաքման արժեքը հաշվարկվում է ավտոմատ՝ հիմնվելով ձեր գտնվելու վայրի վրա, և նշվում է ապրանքի էջում:

Հաջողությամբ կատարված գնումից հետո մենք կկազմակերպենք արվեստի գործի ուղիղ առաքումն արվեստանոցից: Հավաստիացնում ենք, որ արվեստի բոլոր գործերի որակը, վիճակը և հնարավոր թերությունները մանրակրկիտ ստուգվում են նախքան առաքումը: 

Արվեստի գործի ստուգման և առաքման երաշխիք.

Որակի ստուգում. Նախքան առաքելը՝ արվեստի գնված գործը ենթարկվում է որակի համապարփակ ստուգման: Մեր լիազորված թիմը ստուգում է՝ որոշելու համապատասխանությունը որակի ամենաբարձր չափանիշներին: Մենք մանրակրկիտ զննության ենք ենթարկում արվեստի գործը՝ երաշխավորելու նրա որակը, վիճակը և թերությունների բացակայությունը: 

Փաթեթավորման հաղորդակարգ. Որակի ստուգումից հետո արվեստագետը կամ արվեստանոցը զբաղվում է առաջնային փաթեթավորմամբ, ապա մենք, նախքան առաքելը, անվտանգ փաթեթավորում ենք ապահովում:

Տեսափաստաթղթավորում. Որակի ստուգման ու փաթեթավորման ընթացքը տեսագրվում է: Այդ տեսագրությունը ներառում է առանցքային այնպիսի ասպեկտներ, ինչպիսիք են արվեստի գործի վիճակը, փաթեթավորման ընթացակարգը և որակի ապահովման գործընթացին նպաստող մանրամասներ: Տեսափաստաթղթերը փոխանցվում են գնորդին՝ գնման ժամանակ տրամադրված էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

Ծանուցում գնորդին. Խնդիրներ, շեղումներ վերհանելու դեպքում կամ տեսագրությունը ստանալիս՝ գնորդին տրամադրվում է 24-ժամյա ժամանակամիջոց՝ էլեկտրոնային փոստով ստացված հաղորդագրությանը պատասխանելու համար: Այդ ժամանակամիջոցի ընթացքում գնորդին առաջարկվում է հստակ ձևակերպել արվեստի ստացվելիք գործի առնչությամբ առաջացած բողոքները կամ նկատառումները: 

Չպատասխանելու դեպքում. Սահմանված ժամանակամիջոցից՝ 24 ժամից հետո գնորդի կողմից նկատառումների բացակայության դեպքում մենք, առաքման նպատակով, փոխանցում ենք արվեստի փաթեթավորված գործը երրորդ կողմ հանդիսացող մատակարարին: Փաթեթը հանձնելու ամսաթիվը և ժամը փաստաթղթավորված է որոշ լուսանկարներում: 

Արվեստի գործն ուղարկելուց հետո մենք Գնորդին այն հետևելու համար տեղեկություն ենք տրամադրում: Նշված փոստային բաժանմունքում արվեստի գործը ստանալուց հետո՝ Գնորդը պատասխանատվություն է կրում սահմանված ժամկետում փաթեթը վերցնելու համար:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մենք, կապված միջազգային որոշ առաքումների հետ, կարող ենք ենթարկվել բազմաթիվ օրենքների և սահմանափակումների, իսկ դուք՝ լրացուցիչ հարկերի և տուրքերի, որոնք մեր վերահսկողությունից դուրս են: Նման դեպքերում դուք պարտավոր եք ենթարկվել ձեր բնակության երկրում գործող օրենքներին և պատասխանատվություն կրել նման լրացուցիչ ծախսերի և հարկերի համար:

Առաքման ուշացում.

Առաքումը որևէ պատճառով ուշանալու դեպքում՝ հնարավորինս շուտ այդ մասին տեղյակ կպահենք ձեզ և կհայտնենք առաքման վերանայված սպասվելիք ամսաթիվը:

Վերադարձ.

Խնդրում ենք որևէ գնում կատարելուց առաջ աչքի անցկացնել մեր՝ Վեբ-կայքում https://oasisart.am/hy/return-and-refunds-policy/ տեղադրված Վերադարձի քաղաքականությունը:

Թարմացվել է Թարմացվել է: 09-05-2024 22:18

Ընտրված ապրանքը զամբյուղում է

Պահեստային քանակությունը չի բավականացնում